Jogi nyilatkozat

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamaránál bejegyzett Matarits Ügyvédi Iroda, mint a Matarits Simala & Partners Ügyvédi Társulást („Társulás”) vezető ügyvédi iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint. A honlap megfelel a Magyar Ügyvédi Kamara 8/1999. (III. 22.) MÜK Szabályzatában meghatározott előírásoknak.

 

A Társulás az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 23. § (5) bekezdése és a Magyar Ügyvédi Kamara 2/2006. (III.20.) MÜK Szabályzata alapján jött létre abból a célból, hogy a megbízások ellátásában közösen és tartósan együttműködjünk. A Társulás az alapító tagjaink szerződése, külön jogalanyisággal nem rendelkezik, de valamennyi alapító tag jogosult a Társulás nevének használatára a Társulás kereteibe tartozó tevékenység ellátása során.

 

A Társulás keretében együttműködő, honlapon feltüntetett ügyvédi irodákkal, egyéni ügyvédekkel való együttműködés tartalmára, feltételeire, illetve a honlapon feltüntetett adatokra és információkra az adott együttműködő ügyvédi irodával illetve egyéni ügyvéddel megkötött megbízási szerződés rendelkezései irányadóak.

 

A Társulás Budapest Ügyvédi Kamaránál (1055 Budapest, Szalay utca 7.) bejegyzett alapító tagjai:

 

1) Matarits Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Bank utca 6. II/9., képviseli: Dr. Matarits Tamás ügyvéd) a Társulás vezetője

2) DR. SIMALA ZOLTÁN Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Bank utca 6. II/9.; képviseli: Dr. Simala Zoltán ügyvéd)

3) Dr. Misúr Dóra egyéni ügyvéd (1054 Budapest, Bank utca 6. II/9.)

4) Dr. Vadnai Bence egyéni ügyvéd (1054 Budapest, Bank utca 6. II/9.)

 

A Társulás és alapító tagjainak székhelye a 1054 Budapest, Bank utca 6. II/9. szám alatt található. A Társulás és annak alapító tagjai egységesen a +36 1 472 3090-es telefonszámon és a +36 1 472 3099-es fax számon érhetőek el.

 

A honlap tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, amelynek jogosultja a Matarits Ügyvédi Iroda. A honlap egészének, vagy bármely részének továbbítása, terjesztése, szerkesztése és bármilyen módon történő felhasználása a Matarits Ügyvédi Iroda előzetes, írásbeli engedélyéhez kötött.

 

A jelen nyilatkozatban hivatkozott szabályzatok és az ügyvédi tevékenységre – továbbá az ügyfél jogokra – vonatkozó egyéb jogszabályok és szabályzatok a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján elérhetőek.

 

Köszönjük, hogy időt szánt jog nyilatkozatunk elolvasására. További szép napot kívánunk!

Az oldalon hivatkozott szabályzatok és az ügyvédi tevékenységre – továbbá az ügyféljogokra – vonatkozó egyéb jogszabályok és szabályzatok a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján elérhetőek.

    */?>